Lämna inte onboardingen åt slumpen. Onboarding är så mycket mer än intranät, blippar och datorer.

Det är helt avgörande för framtiden vilken relation den nyanställde får till sin närmaste chef. Onboardingen av en nyanställd är avgörande för om personen blir motiverad och engagerad i just ert företag. Minska risken med ersättningsrekrytering med Clevrys onboardingrapport!

Exempel: Nedan kan man se de åtta starkaste personlighetsdragen för "Johan" Hur skulle du leda Johan?